flow2code string

WEB APP / ERP SYSTEM

Panel fabryki

Project background image

System ERP do zarządzania pracownikami i produkcją, przeznaczony dla firmy z tysiącami pracowników i złożonymi procesami produkcyjnymi.

Nasz system do zarządzania pracownikami i produkcją jest przeznaczony dla firmy z tysiącami pracowników i złożonymi procesami produkcyjnymi. Nasze rozwiązanie umożliwia efektywną koordynację pracy i jej optymalizację. Dzięki naszemu systemowi firma może skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi i kontrolować postęp prac w czasie rzeczywistym. Nasza platforma pozwala również na monitorowanie wydajności pracowników i wczesne wykrywanie ewentualnych problemów produkcyjnych, umożliwiając szybką i skuteczną reakcję.

Problem

Firma boryka się z poważnym problemem związanym z własnym systemem, który przez lata rozrósł się do takiego stopnia, że jego obsługa stała się bardzo trudna, a pozyskiwanie informacji jest wolne. Nieprzejrzystość systemu sprawia, że tylko konkretny dział jest w stanie zrozumieć procesy w nim zachodzące, co utrudnia wymianę informacji między różnymi działami. Kolejnym problemem jest niemożność menedżerów dotarcia do opinii poszczególnych pracowników, co prowadzi do braku przepływu informacji o występujących problemach. Wszystko to skutkuje brakiem ogólnego spojrzenia na całą firmę i utrudnia podejmowanie strategicznych decyzji.

diagrams

Rozwiązanie

Jak osiągnęliśmy cele biznesowe klienta? Wykorzystaliśmy nasze umiejętności techniczne i kreatywne, aby stworzyć rozwiązanie, które spełniło oczekiwania klienta.

Przejrzyste narzędzie do zarządzania zespołem i jego strukturą

Nasza platforma umożliwia pracownikom przesyłanie filmów, które następnie mogą być oglądane przez zarząd. Dodatkowo, dzięki możliwości przeglądania danych pracowników, w tym ich identyfikatorów w systemie oraz stanowisk, zarząd może łatwo uzyskiwać potrzebne informacje. Platforma umożliwia filtrowanie i wyszukiwanie pracowników, a także dodawanie notatek i tagów dla każdego z nich. System zapewnia również możliwość organizowania wideokonferencji z pracownikami, co ułatwia komunikację i zarządzanie zespołem. Serwer automatycznie konwertuje filmy przesłane przez pracowników na format umożliwiający ich wyświetlanie w Internecie, co ułatwia łatwe udostępnianie wewnętrzne w firmie. Ponadto przygotowaliśmy przejrzysty interfejs użytkownika, który umożliwia wygodne przeglądanie usługi na urządzeniach mobilnych.

tablet screen

Nawigacja po strukturze firmy i podgląd statystyczny

Nasz system analizy produkcji został stworzony poprzez hierarchiczną strukturyzację wszystkich procesów i działów w firmie. Powstała interaktywna mapa całej firmy, co umożliwia łatwe poruszanie się po systemie przez zarząd. Dodatkowo, poprzez użycie kolorów, procesy niespełniające standardów można szybko zidentyfikować. Oprócz mapy systemu, stworzono także specjalny system nawigacyjny, który rewolucjonizuje poruszanie się po strukturze firmy i umożliwia dynamiczną edycję. Ponadto, interaktywny ekran statystyk zapewnia wszechstronny widok na obecny stan firmy oraz przeszłość.

System Analizy Produkcji: Filtrowanie, wizualizacja i szybki dostęp do danych

Przy użyciu podejścia analitycznego przeanalizowaliśmy ogromną ilość danych generowanych przez firmę, a następnie stworzyliśmy system umożliwiający łatwe i intuicyjne filtrowanie oraz wizualizację tych danych w postaci różnych rodzajów wykresów. Każdy z procesów ma specjalizowane diagramy dla określonego zakresu pracy, co umożliwia precyzyjne monitorowanie i analizę wyników. Wśród innych rzeczy, udostępniamy informacje dotyczące czasów awarii, statusu maszyny, użytego materiału oraz liczby wyprodukowanych komponentów. System pozwala również łatwo i szybko identyfikować bottlenecki w procesie produkcji oraz porównywać grupy pracowników. Dla zapewnienia wysokiej użyteczności aplikacji, zaprojektowaliśmy szeroką gamę filtrów, takich jak wybór zakresu dat i granulacji. Dane pojawiające się w formie grafu mogą również być oglądane w formie zaawansowanej tabeli, co dodatkowo rozszerza funkcjonalność o sumowanie i średnie wyniki. Zapewniamy najwyższą możliwą wydajność systemu, wprowadzając buforowanie danych, aby serwery klienta pozostały nieobciążone.

Shift A

Produced

Used material

Shift B

Produced

Used material

Shift C

Produced

Used material

Sums

Produced

Used material

Główne funkcjonalności

1

Przygotowywanie interfejsu użytkownika do pracy z dużymi ilościami danych

2

Tworzenie interaktywnej mapy struktury firmy dla łatwiejszej nawigacji

3

Projektowanie systemu nawigacji i edycji struktury firmy

4

Implementacja funkcji wizualizacji danych i filtrowania

5

Rozwój systemu do zarządzania i komunikacji z pracownikami

6

Rozwijanie systemu buforowania danych dla szybkiego dostępu i efektywnej obróbki

Główne technologie

Frontend

D3.js

D3.js

Next.js

Next.js

React.js

React.js

Recharts

Recharts

Typescript

Typescript

Backend

Laravel

Laravel

PHP

PHP

flow2code string

Siedziba

os. Przyjaźni 4/177

61-682 Poznań, Polska

+48 663 099 950

Biuro

Westhafenstr. 1

D-13353 Berlin, Niemcy

+49 30 9921 3238